U Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona danas su potpisani ugovori o zakupu pašnjaka. Uslove javnog poziva ispunilo je 13 stočara, a ugovori su na rok od pet godina, sa mogućnošću produženja na još toliki period.

Na javni poziv za dodjelu pašnjaka, koji je objavljen u martu ove godine, prijavilo se 19 apikanata, od kojih je 13 zadovoljilo uslove.

Početna cijena zakupa je 80 KM po hektaru pašnjaka.

KOMENTARI:
Loading...