Danas su u sali za sjednice Vlade Unsko-sanskog kantona održano je zajedničko potpisivanje Ugovora o (su)financiranju projekata iz ekoloških naknada za 2015. godinu između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i predstavnika javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, nevladinih organizacija i fizičkih lica.

Ukupno su potpisana 23 Ugovora i to 16 sa predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, 3 sa navladinim organizacijama, 2 sa privrednim društvima i 2 sa fizičkim licima, a ukupna vrijednost Ugovora je 351.483,08 KM.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u julu 2015. godine objavilo je javni poziv za kandidovanje projekata za raspodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za 2015. godinu sa svrhom prikupljanja projekta od istih za finansiranje/subvencioniranje projekata iz namjenskih sredstava iz ekoloških naknada Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a prema Programu raspodjele namjenskih sredstava za 2015. godinu.

Ugovori o (su)financiranju projekata iz ekoloških naknada potpisani su za projekte iz oblasti zaštite okoliša koji se odnose na:

 • -saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje,
 • -recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;
 • -izrada planske dokumentacije i urbanističko – tehničke dokumentacije za projekte vezane za zaštitu okoliša;
 • -jačanje tehničkih kapaciteta komunalnih preduzeća;
 • -uređenje javnih zelenih površina;
 • -zbrinjavanje otpadnih voda;
 • -zaštita i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;
 • -unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;
 • -poboljšanje energetske efikasnosti;
 • -unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;
 • -korištenje alternativnih izvora energije u cilju smanjenja zagađenja okoliša;
 • -jačanje ekološke kulture građana;
 • -obilježavanje značajnih datuma iz oblasti okoliša i
 • -druge projekte koji se odnose na očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje svih komponenti okoliša (zrak, voda i tlo).
KOMENTARI:
Loading...