U prostorijama Vlade Unsko-sanskog kantona potpisan je Sporazum o sufinanciranju između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u svrhu implementacije projekta pod nazivom „Energetska efikasnost u objektima Vlade Unsko-sanskog kantona“.

Ukupna vrijednost projekta je 359.000 KM, od čega je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ranije (22. septembra 2015. godine) potpisivanjem Ugovora obezbjedilo donatorska sredstva od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja u iznosu 50.000 KM, dok će dio sredstava Ministarstvo sufinancirati iz ekoloških naknada i dio doznačenim sredstvima Ministarstva unutrašnjih poslova. Iznos od 188.726 KM sufinancirat će UNDP od čega je 98.726 KM iz projekta ILDP, a razlika sredstava od 90.000 KM su tekuća sredstva UNDP-a.

Odobrena sredstva će se koristiti za primjenu mjera energetske efikasnosti u zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona i zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova. Konkretno, projekat će rezultirati zamjenom stolarije u obje zgrade, utopljavanju fasade i krova na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova kao i izolacije cijevi toplovoda prema zgradi Vlade Unsko-sanskog kantona.

Cilj projekta je smanjena potrošnja energenata što će za rezultat imati značajnu uštedu u Budžetu Unsko-sanskog kantona koja će se moći uložiti u druge svrhe, smanjeno korištenja fosilnih goriva i ublažen proces globalnog zatopljenja putem reducirane emisije CO2 i drugih štetnih plinova u atmosferu i na taj način dat doprinos zaštiti okoliša, povećanje energetske održivosti objekta kroz trajnost, kvalitetu i produžen životni vijek, kao i unaprijeđenje implementacije federalnih i kantonalnih zakona i podzakonskih akata o prostornom uređenju i građenju kojima su definisani načini uštede energije, toplinska zaštita, te energetska svojstva koja mora posjedovati građevina.

KOMENTARI:
Loading...