Poštanska marka sa motivom Nacionalnog parka Una

Javno poduzeće BH POŠTA Sarajevo u promet je pustilo dvije poštanske marke. Iz bloka Flora izdata je marka Bijeli i crni dud, a druga marka, u saradnji s Nacionalnim parkom “Una” je markica na temu rijeke Une i vodopada Štrbački buk. Poštanska marka sa motivom Nacionalnog parka Una – Štrbački buk štampana je u 100.000 primjeraka. Cijena marke je 1,50 KM, a dizajn je uradio Abdulah Branković.

Još 1999.godine od strane Kantonalnog ministarstva trgovine, turizma, prometa i ugostiteljstva ostvarena je saradnja sa BH Poštom. Motivi rijeke Une bili su i ostali  jedan od zaštitnih i prepoznatljivih znakova USK-a, koji su zainteresirali BH poštu za promovisanje prirodnih ljepota ovog kraja. Nakon donošenja zakona o Nacionalnom parku i uspostave zaštićenog područja od značaja za Federaciju te formiranjem JP NP „Una“, ta saradnja je nastavljena i rezultirala izdavanjem markica na temu rijeke Une i Šrbačkog buka.

– Reakcije su više nego pozitivne iz razloga što promoviramo naše prirodne ljepote, našu najvrijedniju prirodnu znamenitost, a to je Štrbački buk i mi smo jako sretni i zadovoljni zato što poštanka markica može doprijeti u sve i jedan kutak na kugli zemaljskoj i na takav način svim ljudima pokazati prije svega prirodne ljepote Nacionalnog parka,USK-a i BiH u cjelini, kazao je Ante Marjanović, predsjednik Nadzornog odbora NP „Una“ Bihać.

Za marke sa motivima iz BiH, bilo da se radi o prirodi, historiji ili ličnostima, vlada veliko interesovanje, ne samo filatelista, nego i korisnika BH Pošte.

– Na prigodnim poštanskim markama prezentuju se motivi koji prvenstveno imaju za cilj afirmaciju kulturno-historijskog i priprodnog nasljeđa BiH,tako se izdanje na temu i motiv slapovi NP Una-Štrbački buk i našla na poštanskoj marki,a u cilju promocije prirodnih ljepota BiH,ističe portparolka JP BH Pošta Katarina Kamočaji.

Štrbački buk predstavlja najviši i najspektakularniji vodopad u Nacionalnom parku Una. Njegov postanak se vezuje za tektonska pomijeranja i stvaranje sedrenih naslaga. Visok je oko 24 metra, na nadmorskoj visini od 294 metra. Nalazi se na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Uz martinbrodske vodopade, jedan je od najljepših na rijeci Uni.