Načelnik Općine Bosanski Petrovac  Zlatko Hujić, sa saradnicima iz Službe za prostorno uređenje,  jučer su od Geodetskog zavoda BiH Sarajevo preuzeli tehničku dokumentaciju koja će služiti za uspostavu novog premjera za tri katastarske općine u Bosanskom Petrovcu.

Preuzimanjem dokumentacije za tri katastarske općine, Kolunić, Bara i Rašinovac, otpočeo je postupak otvaranja zemljišnih knjiga o vlasništvu nekretnina na području ovih  katastarskih općina u Bosanskom Petrovcu.

“Ovo je značajan moment i ja se moram zahvaliti Federalnoj upravu i direktoru Obradoviću, što su ispunili obećanja koja su dali kada su posjetili općinu Bosanski Petrovac u decembru i što će nam pružiti pomoć u saradnji sa Geodetskim zavodom BIH na preuzimanju dokumentacije ove tri katastarske općine. Preuzimanjem dokumentacije i provedbom procedura za nekoliko mjeseci u gruntovnici Općinskog suda u Bihaću, biće otvorene zemljišne knjige za Kolunić, Baru i Rašinovac”, rekao nam je načelnik Zlatko Hujić.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove pružiti će stručnu pomoć, putem svog službenika koji će zajedno sa uposlenicima katastra u općini Bosanski Petrovac raditi na pripremi ove preuzete dokumentacije za proglašenje katastra novog premijera, kao uslov da se vlasnici nekretnina uknjiže u zemljišne knjige.

Gruntovnica kao dokaz vlasništva u Bosni i Hercegovini uvela je Austro-ugarska uprava, nakon okupacije prije sto godina, te je njegova primjena ostala do danas.

Općina Bosanski Petrovac suočava se sa problemom da kao i nekolicina drugih općina u BiH, posjeduje takozvani popisni katastar koji otežava ostvarivanje prava građana i nove investicije.

“Ovi koraci koje poduzimamo za uspostavu zemljišnih knjiga imaju nemjerljiv značaj. Građani, prije svega vlasnici nekretnina u ove tri katastarske općine, vrlo brzo će osjetiti dobrobit. Gdje će im se trajno udariti pečat vlasništva na njihovim nekretninama. Moramo promijeniti paradigmu govora, to neće više biti njihova očevina ili djedovina, mi ćemo stvoriti uslove da to bude baš njihovo, i na papiru, i u duši”, pojasnio je Hujić.

Tokom jučerašnje posjete Federalnoj upravi za geodetske i imovinske poslove i Geodetskom zavodu BiH, načelnik Hujić je dogovorio da će, nakon što budu obrađena dokumentacija za sada preuzete tri katastarske općine, Kolunić, Rašinovac i Bara, Općina Bosanski Petrovac nastaviti sa ovim aktivnostima i za područja ostalih katastarskih općina, na cijelom području općine Bosanski Petrovac.

KOMENTARI:
Loading...