Prije nekoliko dana započeli su radovi na sanaciji i konzervaciji zidina Starog grada Ostrožac.

Procedura za izradu projekta, predmjera radova i izbora najpovoljnijeg ponuđača je trajala duže od predviđenog zbog čega su radovi bili mogući tek u ovom periodu. Međutim, to ne umanjuje njihov značaj niti kvalitet koji se garantuje Ugovorm i imenovanim stručnim licima ispred Zavoda za zaštitu spomenika USK i Federalnog ministarstva kulture i sporta koji će vršiti nadzor nad izvršenim radovima.

U tom cilju danas su lokalitet ovog nacionalnog spomenika posjetili direktor Kulturnog centra Cazin Emir Šarić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika USK Amir Kadić i njegov saradnik, ujedno jedan od imenovanih nadzornih organa na ovom projektu Ademir Toromanović. Prema njihovom mišljenju, radovi teku predviđenim tokom i ispunjeni su svi potrebni uslovi da bi se mogla garantirati uspješna realizacija projekta. Otklonjeni su svi tehnički nedostaci, a problemi se uspjepno rješavaju u toku same realizacije.

Investitor projekta je JU „Kulturni centar“ Cazin. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 52.230,00 KM plus PDV, a sredstva su obezbijeđna parcijalnim transferima Turističke zajednice USK prema nalogu Federalnog ministarstva okoliša i turizma u svrhu zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa. Izvođač radova je cazinska firma „Dola“ d.o.o. Rok za završetak radova je 30 radnih dana, što će svakako zavisiti od nastalih vremenskih uslova kojima će se ovi radovi morati prilagođavati, jer se radi o zahtjevnim i osjetljivim postupcima u procesu konzervacije.

KOMENTARI:
Loading...