PLOD Centar je uz podršku Razvojnog fonda CREDO, počeo s implementacijom projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage u USK“ koji ima za cilj da ostvari tehničko-tehnološki napredak, unaprijedi organizacije, produktivnost i ukupnu konkurentnost u sektoru metaloprerade i drvoprerade na prostoru Unsko-sanskog kantona, kao i da uspostavi sistem podrške za tehnološki napredak MSP-a iz sektora metaloprerade i drvoprerade USK uz aktivno učešće ključnih stakehodera.

S tim u vezi održan su prvi konsultativni sastanci sa predstavnicima općina i privatnog sektora sa područja USK, kako bi se utvrdio način funkcioniranja sistema identifikacije potreba i razvoja radne snage. Tokom ovih razgovora, dobili smo potvrdu da su, unatoč velikom broju nezaposlenih lica u USK, preduzeća i dalje suočena sa poteškoćama prilikom iznalaženja kvalitetne radne snage u skladu sa potrebama proizvodnih procesa. Sredinom naredne sedmice je planirano održavanje radionice na kojoj će o ovome zajedno raspravljati predstavnici privatnog i javnog sektora.

U okviru ovog projekta PLOD Centar će pružiti tehničku podršku u jedinicama lokalne uprave u procesu identifikacije potreba privatnog sektora, te osigurati direktnu podršku metaloprerađivačkim i drvoprerađivačkim preduzećima u procesu razvoja radne snage i jačanja konkurentnosti ciljanih preduzeća.

KOMENTARI:
Loading...