U sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage“ o kojem se mnogo govorilo u posljednjih 6 mjeseci, PLOD Centar je prikupio kvalitetne informacije o potrebama privatnog sektora putem upitnika, na osnovu kojih je u mogućnosti kreirati analitičke izvještaje. Upitnik je distribuiran elektronskim putem i služit će kao spona između lokalne zajednice i MSP-a. U sklopu projekta PLOD Centar je potpisao Sporazume o suradnji o prikupljanju informacija o potrebama privatnog sektora i kreiranju prilagođenih analitičkih izvještaja na nivou općine i to sa Općinama Bosanska Krupa, Cazin, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski  Most i Velika Kladuša.

PLOD je iz suradnje sa privatnim sektorom formirano bazu kompanija, a kao najznačajniju stvar izdvaja obuke prekvalifikacije i dokvalifikacije kojima su prisustvovala  42 radnika. Obuka za CNC operatere i varioce usklađena je sa zahtjevima proizvodnje i kao takva jenaišla na veliku pohvalu od strane poslodavaca čiji su uposlenici pristupili istoj.

KOMENTARI:
Loading...