PLOD Centar Bihać u suradnji sa EDOM iz Banja Luke , u okviru fonda CREDO Krajina implementira projekat “Jačanje konkurentnosti radne snage u USK”. Jedna od projektnih aktivnosti jeste trenutno pružanje podrške u edukaciji radne snage. Pravo na aplikaciju su imale sve metaloprerađivačke firme s ciljem popunjavanja praznina između vještina koje nudi formalno obrazovanje i stvarnih potreba privatnog sektora.

Projekat ima sveobuhvatnu ulogu u obuci radne snage i aplikaciji novih tehnologija u industriji prerade metala i inžinjerstva. Specifični cilj ove aktivnosti je ponuditi obuku za najtraženije vještine kojih je manjak u sektoru prerade metala u ovoj regiji a koje su povezane sa radom na CNC (Computer Numberic Controlled) mašinama. Obuka ima kao ciljnu skupinu zaposlene ljude koji spadaju u profil CNC operatera ili varioca. Pravo na podršku kroz ovaj projekat su stekle kompanije CIVIĆ doo, FIKO COMMERC, te NOVI MOST.

Jedan od očekivanih rezultat je konkurentnija radna snaga u USK, koja će služiti kao osnova za kontinuiranu obuku i prekvalifikaciju nezaposlenih i onih već zaposlenih u ovom sektoru. Ovom aktivnošću se nastoji ojačati kapacitet neformalnog obrazovanja, ali i poboljšati uvjete u formalnom obrazovanju kroz aktivnu suradnju sa fakultetima i firmama u pružanju praktične obuke. Ovo je samo jedna od aktivnosti PLOD Centra na polju usavršavanja i stručnog osposobljavanja radne snage.

Komentari: