Zbog planiranih radova Podružnice ED Bihać – PJ VELIKA KLADUŠA na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema sljedećem rasporedu:

Dana 8., 9. i 10.7.2015.g. ( srijeda, četvrtak i petak) od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Silahići, Mehići i Velići.

Dana 9.7.2015. (četvrtak) od 06:00 do 06:30, 08:00 do 13:00 i od 17:00 do 17:30 sati trafopodručja: Sabljakovići i Kudići 1.

Zbog planiranih radova Podružnice Elektrodistribucija Bihać-PJ Bihać na elektro-energetskim objektima Grad Bihać dana 8.7.2015. godine od 09:00 do 14:00 sati doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima za trafopodručje Bihać: Ripač 5, Bijelo Brdo 2, Pritoka 3, GSM Bijelo Brdo 1, Bijelo Brdo 2, Jelača Greda, Dobrenica, Golubić 2, Golubić, Laser, pritoka 1, pritoka 2, Pritoka 4, Separacija 2 i Podstrana.

Zbog planiranih radova ELEKTROPRIJENOSA BiH TJ Bihać Općina V.Kladuša na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema sljedećem rasporedu:

Dana 8. i 9.7.2015. godine (srijeda i četvrtak) od 06:00 do 10:00 sati trafopodručje: Dispanzer, RP Polje, Biskvit, Klaonica, TSH, Pržionica, Grahovo, Dolovi, Bašići, Rašetin Zid, Pilana Bašić, Donja Vidovska 1, Mala Kladuša-Dom, Jankovac, Marjanovac 1 i 2, , Mala Kladuša 1, Šumatac 3, Donja Vidovska 2, Omeragići, Gornja Vidovska, Kudići 3, Johovica, Johovica 2, Farma Šumatac, Šumatac 1, Šumatac 2, Dizdari, GSM Šabići, Šabići, Vodovod Šumatac, Purići, Mravača, Veinac 2, Farma Veinac, Mravača, Veinac 3, Veinac 1, BF Comerc, Tuk 2, Autoservis, Klančine, Polje 2.

Od 11:00 do 16:00 sati trafopodručja: Križ 1, Križ 2, Trnovi 3, Trnovi 2, RP Drmeljevo, Rizvić, Trnovi 4, Drmeljevo 1, Drmeljevo 2, Miljkovići, Hresna, Hukića Brdo1, Ponikve 1,2, 3 i 4, Vapnara, GSM Prokres, Trnovi 1, Kuharica, Klupe, Kosa, Podzvizd 2, Kooperacija, Orčeva Luka, RP Kvrkulja, Podzvizd 3, Dabravine 1, Rmići, Rajnovac 2, Rajnovac 1, Dabravine 2, Podzvizd 1, Bečići, Dervin Bunar

Zbog planiranih radovaELEKTROPRIJENOS BiH na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema slijedećem rasporedu:

Dana 8 i 9.7.2015.g. (srijeda, četvrtak) od 06:00 do 10:00 sati kupci trafopodručja: BF Comerc, Tuk 2, Autoservis, Klančine, Polje 2, RP Polje, Dispanzer, Biskvit, Klaonica, TSH, Pržionica.

Od 08:00 do 16:00 sati trafopodručja: Silahići-Mehići i Velići

Zbog planiranih radova Podružnice Elektrodistribucija Bihać-PJ Bihać na elektro-energetskim objektima dana 8.7.2015.godine godine od 09:00 do 14:00 sati doći će do povremenih prekida u isporuci električne energije kupcima za trafopodručje Bihać: Ripač 5, Bijelo Brdo 2, Pritoka 3, GSM Bijelo Brdo 1, Bijelo Brdo 2, Jelača Greda, Dobrenica, Golubić 2, Golubić, Laser, Pritoka 1, Pritoka 2, Pritoka 4, Separacija 2 i Podstrana.

Zbog planiranih radova Podružnice Elektrodistribucija Bihać-PJD Bužim na elektro-energetskim objektima, doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema sljedećem rasporedu:

Dana 8.7.2015.godine (srijeda) od 08:20 do 09:00 i od 14:20 do 15:00 sati područje Općine Bužim.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...