Njihovo prisustvo uveliko utiče na život i rad građana, a posebno u uslovima kada nam epidemija koronavirusa opet prijeti uvođenjem restriktivnih mjera, ali i u sigurnosnom i svakom drugom smislu.

Pitanje migrantskog problema se utoliko usložnjava kada smo svjesni činjenice da aktuelna vlast i nadležne institucije nemaju jasnu viziju niti strategiju sistemskog rješavanja ovog pitanja, tako da njegovo usložnjavanje možemo očekivati i u buduće.

Prihvatni centri koji su trenutno aktivni na području USK su popunili svoje kapacitete i ne mogu primati nove korisnike. Otvaranjem kampa Lipa očekivalo se da će se pitanje prisustva migranata u gradskim zonama uveliko rješiti. Međutim, njegov kapacitet je popunjen i već duže vrijeme ne prima nove korisnike.

Pripadnici MUP-a USK svakodnevno transportuju migrante koje zateknu na ulicama ili smještajima  u kamp Lipa iako znaju da kamp ne može primiti nove korisnike, tako da se ti migranti ponovo vraćaju u grad i proces vraćaju na početak. Iz navedenog razloga se u kampu nalazi veliki broj ilegalnih migranata, kao i u prostoru oko kampa.

Ne nazire se niti postoji jasna perspektiva rješavanja migrantskog pitanja, što će građani osjetiti u narednom periodu u sigurnosnom i svakom drugom smislu.

Komentari: