Seminar – stručno usavršavanje za nastavnike islamske vjeronauke kojeg su organizirali Pedagoški zavod USK-a i Muftijstvo bihaćko okupio je stotinu i tri nastavnika iz osnovnih škola i trideset i jednog profesora iz srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Predavači su bili dr. Nezir Halilović, šef Odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BiH, akademik prof. dr. Enes Karić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku pri Rijasetu, te muftija bihaćki Hasan ef. Makić. Govorili su o inovacijama u nastavi vjeronauke, šta nam to nudi naš Kur’an i vjeroučitelju kao moralnom uzoru.

Cjeloživotno učenje

Cilj ovoga seminara je edukacija–stručno usavršavanje, te kontinuirani profesionalni razvoj svih nastavnika što je i njihova obaveza, kazao je na početku Nuho Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda USK-a i dodao kako cjeloživotno učenje treba inovirati nastavu, poboljšati odgojno-obrazovni proces, s obzirom da je to islamska vjeronauka koju u USK pohađa veliki broj učenika, u osnovnim školama i do devedeset i osam posto a u srednjim nešto manje, kaže Nuho Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda USK-a. Doktor Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u BIH nastavnicima islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama je govorio o inovacijama u nastavi naglasivši kako je ovo savremena tema prijeko potrebna našem obrazovanju i školstvu. Cilj je bio da vjeroučitelje iznova podsjeti na obavezu svakodnevnog inoviranja u nastavi te da im ukaže da ono ne podrazumijeva nužno opremanje škola tehničkom opremom, već da je svaki nastavnik metodički osposobljen da inovira u mnoštvo drugih dijelova nastave, ciljeve, zadatke, metode i način evaluacije testova, komunikaciju s učenicima. –Inoviranje ne predstavlja eksperimentisanje gdje jednom nešto probate pa nikad više, nego je u pitanju promjena koja podrazumijeva stalni proces da nastavnik kad jednom isproba novi kvalitetniji način rada da će odustati od dosadašnjih obrazaca, kaže dr. Nezir Halilović i dodaje da kad nastavnik isproba i vidi da je novi način bolji i lakši za njega a da učenici bolje primaju takve informacije i učestvuju u nastavi, neće se vratiti više na straro.SONY DSC

Vjeroučitelj – moralni uzor

O vjeroučitelju kao moralnom uzoru nastavnicima i profesorima islamske vjeronauke govorio je muftija bihaćki prof. Hasan ef. Makić ukazavši na značaj učeničke simpatije prema vjeroučitelju i povjerenja kojeg imaju u njega, ugledati se na svoga vjeroučitelja, želeći pri tome saradnju s njim i njegovu pomoć. Ovaj seminar privukao je pažnju brojnih nastavnika islamske vjeronauke jer su od predavača stekli korisna znanja koja će sutra moći primijeniti u nastavi i radu s učenicima.

KOMENTARI:
Loading...