Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Bihać usvojeno je Rješenje o imenovanju predstavnika Osnivača sa ovlaštenjima Skupštine Javnog preduzeća Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać.

Jedna od tačaka koja se našla na današnjoj sjednici Gradskog vijeća ticala se je imenovanja članova Skupštine novoosnovanog JP Aerodrom Bihać.

Tokom rasprave moglo se saznati da je vršiocu dužnosti direktora Amiru Beganoviću istekao šestomjesečni mandat. Predlagač je raspiosao konkurs za Nadzorni odbor preduzeća, koji je nakon imenovanja razriješiti VD direktora i imenovati direktora. Konkurs je objavljen u listu Oslobđenje.

Članovi Skupštine JP Aerodrom Bihać su koji su danas imenovani su:

  • Goran Spahić, kontrolor letenja
  • Arijana Mašić, dipl. ecc.
  • Edin Alagić, žurnalist
  • Dejan Smlatić, dipl. pravnik
  • Admir Ibrahimpašić, prof. komp. knjiž.
KOMENTARI:
Loading...