OV SANSKI MOST: Nije usvojen rebalans budžeta

Općinsko vijeće Sanski Most održalo je dvadesetu redovnu sjednicu, inače poslednju u ovoj kalendarskoj godini. Iako je predloženim dnevnim redom bilo predviđeno da se razmatraju planovi i programi rada javnih ustanova i preduzeća, kao i udruženja građana od općinskog značaja za 2015. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, dr. Mustafe Avdagića, a uz saglasnost Općinskog vijeća, pomenuti materijali povučeni su sa dnevnog reda.

Također, dogovoreno je da se o njima raspravlja tek nakon usvajanja budžeta za narednu godinu, kako bi se finansijski planovi svih javnih preduzeća, ustanova i udruženja građana mogli uskladiti sa okvirnim planom  budžeta za 2015. godinu. Isto tako, inicijativa općinskog načelnika, da se zgrada stare Željezničke stanice ustupi na korištenje nevladinoj organizaciji Centar za izgradnju mira,  podržana je od strane općinskih vijećnika. Obzirom da je zgrada Željezničke stanice proglašena spomenikom nacionalne kulture, i nalazi se pod zaštitom države, u narednom periodu potrebno je sagledati sve mogućnosti, kako bi se u skladu za postojećim zakonskim propisima ova inicijativa sprovela u djelo, nakon čega će Općinsko vijeće donijeti konačnu odluku. Općinsko vijeće na današnjoh sjednici raspravljalo je o predloženom rebalansu općinskog budžeta. Riječ je o novom, drugom po redu rebalansu budžeta u ovoj godini. Kako se navodi u obrazloženju, potreba za novim rebalansom proistekla je zbog toga što je prvobitni rebalans urađen nakon devetomjesečnog izvještaja, a obzirom da je u međuvremenu došlo do određenih korekcija, zbog realnijeg izvještavanja o budžetskom poslovanju potrebno je bilo izraditi novi rebalans. Osnovne izmjene tiču se sredstava koja su općini Sanski Most uplaćena za potrebe saniranja posljedica od poplava, u iznosu od 712.052 konvertibilne marke. Ova sredstva su prije donošenja rebalansa bila prikazivana na posebnom računu, a novim rebalansom uvrštena su u budžet. Druga izmjena odnosi se na sredstva za  finansiranje političkih partija, koja iako su starim rebalansom bila umanjena, novim rebalansom ostaju na planiranom nivou, i iznose 200 000 maraka. Trećom izmjenom povećavaju se sredstva za potrebe demobilisanih boraca u iznosu od 4.290 maraka. Tako je na kraju, općinski budžet, koji je prvim rebalansom iznosio 8.746.700 maraka, povećan na iznos od 9.436.042 marke. Nakon održane rasprave, novi rebalans općinskog budžeta za 2014. godinu nije dobio potrebnu većinu u Općinskom vijeću, i na kraju nije usvojen. Općinsko vijeće nije usvojilo prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Sanski Most, kao ni  prijedlog rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove “Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“, dok su prijedlog odluke o formiranju komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, kao i prijedlog rješenja o imenovanju članova komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti, dobili potrebnu većinu glasova u Općinskom vijeću.

KOMENTARI:
Loading...