Općinsko vijeće Ključ na svojoj 32. sjednici usvojilo je rebalans budžeta Općine u iznosu od 5.583.580 KM koji je uvećan za 1.166.450 KM. Razlog povećanja prihoda u budžetu, kako je istaknuto, je prodaja nekretnina u vlasništvu općine Ključ koja je izvršena u proteklom periodu.

Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava su veći za oko 949.000 KM i to upravo zbog prometovanja nekretninama u vlasništvu Općine. Također porezni prihodi su veći za gotovo 115.000 KM, od čega je povećanje najviše izraženo kod poreza na imovinu u iznosu od oko 41.000 KM, a koje je, opet, uvjetovano povećanjem prometovanja nekretnina. Načelnik Općine Ključ Nedžad Zukanović  je istakao da ponuđeni rebalans pokušava zadovoljiti potrebe i zahtjeve građana što je i vidljivo kroz materijale, s obzirom da se najveći broj povećanja odnosi na sufinansiranje infrastrukturnih projekata te poticaj za projekte u poljoprivredi dok će sredstva u iznosu od 750.000 maraka biti isključivo usmjerena u razvoj privrede u ovoj općini. Sredstva  se nalaze na podračunu Općine i s njima će se raspolagati na osnovu odluka koje donesu vijećnici, istakao je Zukanović. Uz rebalans je usvojen i zaključak kojim se sredstva u iznosu od 10.000 maraka dodijeljuju kao pomoć nogometnim klubovima sa područja ove općine.

KOMENTARI:
Loading...