Općinsko vijeće Bosanskog Petrovca danas je održalo 32. redovnu sjednicu, na kojoj je razmatralo odluku o predaji na upravljanje, korištenje i održavanje kanalizacione mreže istočnog dijela Bosanskog Petrovca, te informacije o kvalitetu vode i o održavanju gradskog vodovoda.

Dio kanalizaciog sistema u dužini većoj od 10 hiljada metara predat je na upravljanje komunalnom preduzeću, za odluku je glasao 9 vijećnika, 5 vijećnika je bilo protiv i jedan glas je bio suzdržan. Rasprava po ovoj tački dnevnog reda trajala više od dva sata, a najviše diskusija se odnosilo na mogućnosti izgradnje individualnih priključaka za domaćinstva. Pojedini vijećnici su izrazili sumnju da se kanalizaciona mreža neće moći izgraditi za sva domaćinstva, te da su izdaci za domaćinstva izuzetno veliki. Iako se radi o prvoj fazi i izgradnji samo glavnih kolektora za transport otpadnih voda, domaćinstva gdje je to tehnički izvodljivo mogu biti priključena. Naredna faza radovo je izgradnja sekundarnih vodova.

Danas se raspravljao i o kvaliteti vode i održavanju mreže u gradskom vodovodu. U informaciji se navodi da je od početka ove godine od strane Zavoda za javno zdravstvo u Bihaću izvršeno preko 100 redovnih analiza na uzorcima vode, a na zahtjev komunalnog preduzeća još 10 vanrednih kontrola. O pojavama neispravne vode građani su pravovremeno informirani.

Općinsko vijeće je podržalo inicijativu za razrješenje predsjednika Općinske izborene komisije Milana Bursaća. Inicijativu su pokrenuli ostala dva člana Komisije. Nakon što je danas prihvaćena inicijativa će biti upućena Centralnoj izbornoj komisiji u Sarajevu na razmatranje.

Donesena je odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji za čije potrebe je u Bosanskom Petrovcu od strane CRS-a rekonstrusano pet satanova.

Vijeće je progasilo opći interes u katasterskoj općini Kolunić, u svrhu nepotpune eksproprijacije zemljišta, radi izmještanja dalekovoda, donoseno je i rješenje o imenovanju komisije OV-a za izradu teksta izmjene i dopune programa mjera i prioriteta za zaštitu istorijskih spomenika

 

KOMENTARI:
Loading...