Poštovane Fata Nadarević i Fadila Amidžić,

Ne znam tačno zašto se obraćam baš vama. Da li zbog toga što ste žene, a nalazite se na pozicijama koje će u narednom periodu biti od određujućeg značaja za opstanak ovog društva. Ili možda zbog priča koje kruže gradom o vama kao  nepotkupljivim borcima protiv kriminala i korupcije. Možda je u pitanju i jedno i drugo. U krajnjoj liniji to toliko sada i nije bitno.

Ono što je tako bitno, a tako tragično je to da svaki četvrti građanin Bihaća javno ili krišom odlazi u narodnu kuhinju po krišku kruha i tanjur graha ili krompira ako dobije. Svaki treći radnosposoban u USK-u ne radi i bez perspektive je uopće da dobije neko ozbiljno zaposlenje do kraja svoga radnog vijeka. Od tog broja nezaposlenih skoro 30 posto mladih ljudi sa dipolomom nekog od fakulteta Univerziteta u Bihaću, bez nade da će ikad dobiti prvo zaposslenje bez korupcije i posrednika, jedina im je nada odlazak van ove zemlje koji postaje sve teži i neizvjesniji. A oni „srećnici“ koji su dobili neki posao nisu sigurni da li će ikada primiti minimalnu plaću. Svaki drugi grca u dugovima i zaduženjima kod raznih banaka i agencija za brzo keširanje uz zelenaške kamate, a sve to samo da bi se preživjelo do sutra.

Samoubistva iz očaja i poniženja u Bihaću nisu više rijetkost. Više se niko ne obazire na vijesti o utapanju majke sa djetetom u Uni, koja nije imala mogućnost preživjeti otplatu tuđeg kredita. Niko se više ne obazire na vijesti o samoubistvima zbog očajnog položaja nezaposlenih, deložiranih, invalida, penzionera, bolesnih i starih koji ne mogu preživjeti ovaj crni talas neimaštine, poniženja, prevara i gubljenja dostojanstva.

S druge strane, u ovom gradu očajnika voze se najskuplji automobili, grade se najluksuznije hacijende i ljetnikovci, odlazi se u najprestižnije ljetne i zimske destinacije, kupuju se najskuplji automobili za rođendane supruga, ljubavnica, djece, primaju se plaće koje nadmašuju plaće u najbogatijim zemljama svijeta. Korupcija u politici, zdravstvu, orbazovanju , spdstvu, tužilaštvu, u državnim poduzećima i ustanovama, spirala je kojoj se ne vidi kraj.

Kada sud donese presudu kojom se daje pravo jednoj od najkorumpiranijih državnih kompanija da samovoljno bez ikakvog ograničenja i odgovornosti ulazi u posjed seljaka, kada izvršitelji suda organiziraju pravu hajku hvatanja nevinih građana u postupku izvršenja tuđih kriminalnih dugova, kada je na nekom od fakulteta moguće steći diplopmu magistra ili doktora nauka za  nepunu godinu dana, kada je moguće  plagirati cijelu knjigu, a potom postati dekan fakulteta, nisu pogažena samo ljudska prava i slobode, nije povrijeđen asmo Ustav ove zemlje, nije derogiran samo ugled sudskih institucija i moral akademske zajednice. Ono što je najpogubnije za budućnost ove zemlje, sa ovakvim postupcima pojedinaca u institucijama koje prezentiraju državu i  društvo, a koji ostaju nesankcionirani, svakako je stvaranje opće klime bezakonja i samovolje. Stvara se društvo anomije, stvara se iskrivljeni stereotip dozvoljenog (kriminalnog) ponašanja, što kod običnog čovjeka stvara osjećanje straha, nemoći i gubljenja ljudskog dostojanstva, što ga više gura ka nasilnom ponašanju, koje nije teško organizirati i pretočiti u opće nasilje, haos i teror.

U klimi siromaštva, beznađa očaja i straha, koja je stvorena od strane onih koji imaju mandat od naroda da ovu državu vode u sretniju budućnost, stereotip kriminalca lažova, podvalanta, nasilnika, munafika, izrasta u herojski lik, lik koji posaje uzor čitavim generacijama mladih ljudi. Najveća opastnost da BiH potone u haotično stanje sukoba i destrukcije, stiže upravo od onih koji su izabrani od naroda ove države i imenovani na najodgovornije funkcije. Svojim kriminalnim djelovanjem , korupcijom, stvaranjem nepotističkih mreža nesposobnih i nemarnih, oni reprodukuju siromaštvo, glad, poniženje, i očaj običnog čovjeka, iz čega nije teško uskočiti u vlak terorizma koji tutnji Evropom i svijetom.  Ali terorizam  u ovoj zemlji nije samo obično nasilje, već nasilje koje neminovno prerasta u masovno klanje i opću destrukciju, što njihov kriminal i nemar čini još opasnijim i destruktivnijim.

Otuda je danas više nego ikad do sada potrebno progoniti one koji svojim djelovanjem guraju narod na ivicu novog tragičnog ponora, terora i izolacije. Pratite puteve novca, brzog i neselektivnog i enormnog bogaćenja političara, državnih funkcionera, sudaca, profesora, ljekara. Taj trag vodit će vas eksplicitno na puteve destruktivne korupcije, nepotizma, krađe prevare i zloupotrebe. Budite inteligentiji od njih i spriječite ih prije nego što prouzrokuju štetu, strah i beznađe. Budite vi heroji u očima mladih generacija koje iz očaja napuštaju ovu zemlju. Zaustavite ih i dajte im ohrabrenje da ostanu ovdje i da zajedno sa vama grade sretniju budućnost ove zemlje

Prof. dr. Nedžad Bašić

Izvor: Unsko-sanske novine/abc.ba

Komentari: