Organizacija „Glas žene“ Bihać u okviru projekta „ Veća participacija žena na mjestima odlučivanja „  kojeg sufinansira Grad Bihać,  a  u sklopu mjere predviđene  Gender akciononim  planom za  2014-2016 Grada Bihaća,   održala  je  još dvije edukativne radionice u mjesnoj zajednici Orašac .  Cilj projekta je podizanje nivoa znanja o pitanju rodne ravnopravnosti žena i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka na lokalnom nivou.

Radionice su održane na temu : Osnaživanje žena glasačica u ruralnim sredinama  i Pristupanje temi o pravima žena kroz lična iskustva iz života .Tokom radionice utvrđeno je : da većina žena smatra da je učešće žena u javnom i političkom životu u bosanskohercegovačkom društvu  nezadovoljavajuće , ( njih 98 % anketiranih), dok kao glavne prepreke za veće učešće žena u javnom i političkom životu navode :  predrasude i stereotipi  o rodnim ulogama žene u društvu  68,18 %,  nedovoljno vremena zbog porodičnih obaveza 27,27  % , te needuciranost 4,54 %.  Da bi   žene postigle  veće učešće žena u javnom i političkom životu  učesnice radionica:

40,90 %  žena  smatraju   da je potrebno  educirati i osnažiti žene ,  zatim 40,90 %  smatra da je potrebno glasati za žene  na izborima, a 13,63 % smatra da treba promjeniti rad političkih stranaka, a 4,57 % smatra da treba promjeniti zakone i druge pravne akte.

U vezi sa postojanjem i djelovanjem Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova Grada Bihać,  učesnice su se izjasnile : njih 40,90 %  Ne zna da postoji ova Komisija i nikad nisu čule za nju, dok 27,27  %  Zna da ova Komisija postoji ali  ne i da djeluje , a 31,81 % zna da Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova Grada Bihaća postoji i djeluje .

Radionice su protekle u dobroj atmosferi, učesnice su bile veoma  zainteresovane i aktivne u diskusiji , a najinteresantniji dio radionice bile su vježbe .

KOMENTARI:
Loading...