Angažovan je na pružanju konsultantskih usluga za projekte u BiH.

Kao savjetnik, zajedno s nama u organizaciji sada djeluje i Silić, penzionisani građevinski i informatički inžinjer, povremeno angažovan na projektovanju građevinskih objekata. Silić je svoj radni staž upisao kao devetnaestogodišnjak na poslovima arhitektonsko građevinskog tehničara. Iza njega je nekoliko školskih objekata, stambenih zgrada izgrađenih 70-ih godina. Jedno vrijeme bio je i građevinski inspektor.

Radni vijek i poslijeratne godine dovele su ga i do ureda UNHCR-a u Bihaću gdje je bio angažiran kao prevodilac. Nakon toga 1997.godine zaposlio se i u francuskoj humanitarnoj organizaciji „Solidarites“ i to na poziciji glavnog inžinjera za rehabilitaciju Unsko-sanskog kantona. U dvije godine rada obnovio je nekoliko školskih i zdravstvenih objekata. Između ostalog, radio je na pronalasku devastiranih objekata, procjenu potrebnih radova, ali i pribavljanje sredstava od investitora u Parizu i Briselu, pa sve do predaje objekta vlasnicima po sistemu „ ključ u ruke“.

U međuvremenu se dodatno školovao i usavršavao svoje znanje i vještine te postao ponosni vlasnik fakultetske diplome iz oblasti informatike. Bavi se programiranjem, dizajniranjem web stranica, informatičkom arhitekturom, projektovanjem IT sistema. Ponosni je vlasnik više od 30 raznih tehničkih certifikata iz oblasti informatike i komunikacija.

Komentari: