Upravo je počeo sastanak operativne grupe za migrantsku krizu u Unsko sanskom kantonu na kojoj učestvuju vodeći ljudi vlade kantona, policije i IOM-a te zdravstvenih institucija.

Na prijedlog premijera USK-a Mustafe Ružnića učesnici u radu grupe su prihvatili da novinari uđu i prisustvuju sastanku.

Rasprava je otvorena problemom smještaja viška migranata te se očekuje da će do kraja sjednice usvojiti odluku da se otvori novi kamp za migrante na Medenom Polju kod Bosanskog Petrovca.

Podsjetimo, Ujedinjene nacije izrazile su zabrinutost nakon prebacivanja migranata i tražitelja azila na područje Vučjaka, apelirajući na nadležne bosanskohercegovačke institucije da rade na pronalasku alternativnog smještaja.

U zajedničkoj izjavi UN-a u BiH podsjetili su da na lokalitetu Vučjaka postoje veliki sigurnosni i zdravstveni rizici, a ta lokacije nije u skladu s međunarodnim humanitarnim standardima zbog čega nije adekvatna za smještanje ljudi.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom USK-a ustvrdila je tada da nije ispoštovan niti jedan zaključak sa briselskog sastanka o migrantskoj krizi u BiH, a posebno oni koji se odnose na rasterećenje Krajine, da nije uspostavljena državna koordinacija svih učesnika u procesu upravljanja migracijama, da nisu određene lokacije migrantskih centara i da su promašeni svi rokovi.

Tako su s ciljem održavanja opće sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije članovi grupe donijeli odluku da se zabranjuje dalji prihvat migranata u centre Bira i Miral, dok će za ranjive kategorije migranata smještaj u centrima Borići i Sedra i dalje biti na raspolaganju.

KOMENTARI:
Loading...