Unatoč teškoj ekonomskoj situaciji, Općina Cazin za podršku razvoju poljoprivredne proizvodnje kontinuirano izdvaja značajna novčana sredstva.

Podaci govore da je zahvaljujući tome povećan broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava, pokrenut rad većeg broja domaćih zadruga i firmi, a bilježi se i povećan interes pojedinaca za poljoprivrednu proizvodnju.

Svi općinski poticaji za 2014.godinu isplaćeni su, a počelo je i prikupljanje zahtjeva za ostvarenje poticaja za 2015. godinu. Ovogodišnjim budžetom grant za razvoj poljoprivrede predviđen u visini od 300 hiljada maraka i manijenjen je podršci animalne i biljne proizvodnje.

Pravo na poticaje imaju svi poljoprivredni proizvođači koji su u registru poljoprivrednih gazdinstava općine. Rok za podnošenje zahtjeva je 30.novembar.

KOMENTARI:
Loading...