Općina Bosanski Petrovac upozorava na enormnu i nekontroliranu eksploataciju drveta

Imajući saznanja da se u posljednje vrijeme iz šuma u općini Bosanski Petrovac vrši enormna i nekontrolirana eksploataciji drveta, Općinski načelnih Općine Bosanski Petrovac, Zlatko Hujić, izražava zabrinutost.

Šume na području općine Bosanski Petrovac su bogatstvo lokalne zajednice i države koja trebaju  da koristi to bogatstvo za svoju
razvoj. Sadašnjim dešavanjima lokalna zajednica u Bosanskom Petrovcu ima male koristi od eksploatacije šume.

Količina registrirane posječene drvne mase se broji u milionima konvertibilnih maraka. I pored velike eksploatacije drvne mase lokalni drvoprerađivači u Bosanskom Petrovcu se međutim susreću svakodnevno sa problemom nedostatka sirovine.

Stoga  izražavamo čuđenje da je predsjednik Nadzornog odbora JP Šume USK, Dževad Pehadžića, uopće nije pojavio  na sastanak sa Općinskim načelnikom Bosanskog Petrovca Zlatkom Hujićem i drvoprerađivačima u Bosanskom Petrovcu a koji je bio najavljen u utorak 23.12.2014. godine, sa temom koja se upravo odnosi na ovaj gorući problem.

KOMENTARI:
Loading...