U općinskoj vijećnici održan je sastanak etažnih vlasnika, predstavnika stanara i vlasnika poslovnih prostora u zgradama sa općinskim načelnikom Zlatkom Hujićem i upraviteljima SAMD gradnja doo Bosanska Krupa i Komunalno doo.

Nagomilani problemi oko upravljanja i održavanja stambenih zgrada, kao i naplata potraživanja povod su za organiziranje sastanka.

Predstavnici kompanije SAMD gradnja predložili su da se raskinu ugovori nakon izmirenja dugovanja, a da Općina donese izmjenu odluke za one zgrade gdje je uveden prinudni upravitelj.

Načelnik Hujić pozvao je dosadašnjeg upravitelja da obustavi daljnje tužbe i da se kroz dijalog pronađe rješenje problema.

Dosadašnja potraživanja upravitelja od etažnih vlasnika prelaze 98 hiljada KM, od čega je preko 19 hiljada naknada upravitelju, a ostala dugovana sredstva su sredstva fonda za održavanje.

Predstavnica upravitelja SAMD-gradnje je izjavila da sada u fondovima za održavanje zgrada kojima upravlja ova kompanija ima neutrošenih  nešto više od 10 hiljada maraka, a ta će se sredstva prenijeti na novog upravitelja, ako dođe do raskida ugovora.

Općinski načelnik predložio je da se  održi novi sastanak sa etažnim vlasnicima, načelnicima općinskih službi i direktorom JP Komunalno, kako bi se riješio problem održavanja zgrada, a upravljanje zgradama preuzeo jedini certificirani upravitelj JP Komunalno doo Bosanski Petrovac.

KOMENTARI:
Loading...