Općinsko vijeće Bosanskog Petrovca juče je održalo 30. Redovnu sjednicu, na kojoj je razmatralo Informaciju o analizi potraživanja i obaveza općine, Informaciju o svim započetim i završenim projektima na području općine Bosanski Petrova, te su usvojeni skoro svi prijedlozi, a jedna tačka je skinuta s dnevnog reda.

Osnovna i srednja škola su dobile sredstva u iznosu od po 1000 KM za učenike generacija, koja su prikupljana iz vijećničkih paušala, tokom godine. U svojim obraćanjima direktorice škola su se zahvalile općinskim vijećnicima i načelniku, koji se pridružio čestitkama, kako učenicima tako i direktoricama.

Tokom rasprave o Informaciji o analizi potraživanja i obaveza općine, načelnik Hujić je obrazložio materijal i naglasio da je Općina Bosanski Petrovac jedna od rijetkih općina u kojoj neporezni prihodi rastu, te se jasno vide potraživanja i obaveze, nakon čega je pohvalio i rad Komisije za žalbe u II stepenu.

Na sjednici je usvojen i prijedlog da se na slijedećem rebalansu budžeta planira i izdvoji 15.000 KM za Dom zdravlja Bosanski Petrovac, za prijevoz pacijenata.

Usvojen je i Program mjera štednje, koji je pohvaljen od strane Vijećnika.

Razmatrane su informacije o porastu nasilja na području općine i porastu razvedenih bračnih zajednica, koje su primljene k znanju.

Vijećnici su podržali i usvojili molbu JU ˝Umjetničke škole Bihać˝ u vezi dodjele prostorija u Domu kulture na korištenje, Nižoj muzičkoj školi, bez naknade.

Trideseta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanski Petrovac, završena je u 15 sati.

KOMENTARI:
Loading...