Udruženje boraca Patriotske lige Bihaća održalo je svoju devetu redovnu izvještajnu sjednicu Skupštine na kojoj su između ostaloga usvojeni izvještaji o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora za financijsko poslovanje za proteklu godinu, te Plan i program rada za ovu godinu.

Skupština Udruženja boraca „Patriotske lige“ Bihaća dodijelila je ovom prilikom plakete dvadeset i devetorici svojih pripadnika od čega devet posthumno, a 20 preživjelim saborcima. Jedan od njih je Samir Delić, pripadnik 502. viteške brigade Izviđačkog odjeljenja „Gavran“ koji nije skrivao svoje zadovoljstvo što je primio ovo javno priznanje.

“Ovo je priznanje i zahvalnost za sve zasluge u odbrani domovine i grada Bihaća, dokaz da smo značili nešto ovome gradu i da to značimo i danas. Borit ćemo se i dalje za uspjeh i napredak ovoga grada na dobrobit sviju nas”, kaže Delić.

Primarni zadatak rukovodstva Udruženja, prema riječima predsjedavajućeg Skupštine Kasima Kozlice, bio je izgradnja i otkrivanje spomenika Patriotskoj ligi Bihaća.

“Radimo mnogo na rješavanju statusa naših članova s ciljem penzionisanja. Tu Patriotska liga u saradnji s Odjelom za odbranu ulaže napore da naši članovi koji imaju cjelokupan ratni staž nesmetano mogu otići u penziju”, kaže Kozlica.

Savjetnik gradonačelnika Bihaća Smail Toromanović je naglasio kako je Gradska uprava u ovoj godini za rad boračkih udruženja iz budžeta izdvojila 50.000 KM.

“Za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca izdvojili smo 80 hiljada KM a ove godine ćemo rekonstruirati, adaptirati i izgraditi pet spomen-obilježja na različitim lokacijama grada, pa i spomen-obilježje u Republici Hrvatskoj, na lokalitetu graničnog prijelaza Izačić. Nastavit ćemo i izgradnju boračke zgrade koja već godinama tavori na diletaciji D-2 na Ozimicama II. U skorije vrijeme bit će nastavljeni radovi i na drugom dijelu objekta”, kaže Toromanović.

Toromanović vjeruje kako će uz podršku kantonalne i federalne vlasti, te boračkih udruženja i samih stanara pokušati do kraja godine, ako ne u potpunosti, a ono barem završiti osamdeset posto predviđenih radova. Gradska uprava Bihaća podržava boračku populaciju kroz različite programe socijalne pomoći, pa je za prva tri mjeseca ove godine za 174 borca, pripadnika različitih udruženja izdvojila više od 60.000 KM.

Na sjednici je zaključeno da UO Patriotske lige pripremi sve za održavanje javne tribine o liku i djelu dr. Irfana Ljubijankića, prvoga ministra vanjskih poslova RBIH, a do septembra ogranci koji to dosad nisu dostave arhivsku građu za izdavanje knjige o Patriotskoj ligi, njenim pripadnicima i obrani grada Bihaća od agresije. U martu naredne godine bit će organizirana i javna tribina o liku i herojstvu Ibre Dizdarića.

Zaključeno je da treba raditi i na formiranju podmlatka i okupljanju simpatizera Patriotske lige Bihaća.

KOMENTARI:
Loading...