Unsko-sanski kanton

Održana redovna – izvještajna Skupština Karate saveza USK

Jedan od najorganizovanijih , najboljih i najuspješnijih granski saveza u Sportskom Savezu USK-a , Karate Savez Unsko Sanskog kantona održao je svoju redovnu –izvještajnu Skupštinu. Radu Skupštine su pored članova / delegata prisustvovali gosti i sekretar Sportskog saveza USK-a gospodin Elvis Felić.

Prisutnima se u uvodnom izlaganju obratio gospodin Samir Cazinkić , predsjednik Karate Saveza , istakavši zadovoljsto činjenicom da se u prkos izuzetno teškoj godini uspjelo izrealizirati gotovo sve aktivnosti predviđene Planom rada i Kalendarom aktivnosti .

Primarni zadaci u radu Karate Saveza : organizacija takmičenja , edukacija kadrova , saradnja sa granskim i sportskim Savezima , poboljšanje međusobne komunikacije , pomoć vrhunskim sportistima , uvođenje kartoteke Saveza , proširenje aktivnosti , realizacija „ projekta „ stvaranja Karate reprezentacije Unsko sanskog kantona , čime smo postali prvi granski Savez koji ima kantonalnu / regionalnu selekciju .

Stvaranje atmosfere povjerenja , zdrave konkurencije , razvijanje duha pripadnosti Kantonalnoj selekciji , stalni akcenat na rad sa djecom polako i sigurno stvaraju čvrste temelje na kojima počiva Karate sport na našem kantonu , kao sport broj jedan.

Nakon imenovanja radnih tijela Skupštine , prešlo se na „ operativni dio „ u kojem su se kroz konstruktivne diskusije , dolazilo do orgumentovanih ocjena rada Saveza u cjelini ali i svakog pojedinca .

Članovi Skupštine su između ostalog usvojili :

1. Izvještaj o radu Saveza za 2014. Godinu

2. Izvještaj Nadzornog odbora za 2014. Godinu

3. Finansijski izvještaj za 2014. Godinu / završni račun

4. Plan rada Saveza za 2015. Godinu

5. Finansijski plan Saveza za 2015. Godinu

Pohvaljen je rad i zalaganje članova Upravnog odbora , Predsjednika saveza , rad Kancelarije Saveza , Tehničke komisije i ostalih pojedinaca i ustanova koji su dali svoj doprinos.

Poseban akcenat u radu Skupštine bio je jedan od najvećih „ projekata „ Saveza , formiranje Kantonalne Karate reprezentacije , koja će nesumljivo imati značajno mjesto , što itekako zalužuje , jer su u pitanju Oni na kojima počiva budućnos Karate sporta – naši najmlađi.

Ramo Kovačević , sekretar Saveza

KOMENTARI:
Loading...