Jučer je održano konsultativni obilazak terena za zainteresirane ponuđače na implementaciji projekta energetske efikasnosti Alternergy u Bosanskom Petrovcu.

Alternergy projekt je usmjeren na energetsku održivost za male jadranske zajednice, a iz fonda za ovu godinu Bosanski Petrovac je dobio 100 hiljada eura, za provođenje dvije investicije u energetsku efikasnost. Provest će se zamjena žarulja javne rasvjete koje su sa gorivom niti na bazi žive, sa novim LED žaruljama koje su mnogo više energetski učinkovite. A drugi dio se odnosi na zamjenu stolarije i utopljavanje Zgrade Općine Bosanski Petrovac.

Zainteresirani ponuđačima su imali priliku se na terenu upoznati sa stanjem objekata, i javne rasvjete, te direktno dobiti potrebne informacije od predstavnika Općine i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, kao i od Nihada Harbaša, iz CETEOR doo Sarajevo, tehničkog konsultanta na ovom projektu.

KOMENTARI:
Loading...