Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas u Bihaću 37. sjednicu. Između ostalog, članovi Vlade Kantona prihvatili su prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih grantova pojedincima iz oblasti obrazovanja. Grantovi se odnose na izdavačku djelatost i grantove učenicima i studentima sa izvanrednim rezultatima i zdravstveno osiguranje učenika i studenata.

Usvojen je i izvještaj Ministarstva zdravstva i socijalne politike o utrošku sredstava granta za rješavanje stambeno nezbrinutih raseljenih lica za 2014. godinu. Iz resora ovog Ministarstva razmatran je i izvještaj o radu Apoteke u Bužimu te data saglasnost na odluku Upravnog odbora JU Socijalno-životna i pedagoška zajednica o imenovanju Šerifa Bajrića za vršioca dužnosti direktora ove javne ustanove.

Na 37. sjednici Vlada USK imenovala je članove Kantonalne komisije za procjenu šteta za utvrđivanje visine i vrste šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima od djelovanja prirodnih i drugih nesreća.

Vlada je podržala prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i RVI za finansijsku podršku programa nekoliko boračkih udruženja i Merhameta.

KOMENTARI:
Loading...