U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Mr. sci. Izudin Saračević, premijer Unsko-sanskog kantona i resorni ministri razmatrali su, između ostalog, Izvještaj o izvršenju budžeta za prvo tromjesečje ove godine te periodični finansijski izvještaj za isti period. Konstatiran je rast prihoda ali i potreba da se rashodi i dalje strogo kontrolišu kako bi se saniralo preuzeto teško finansijsko stanje.

Na današnjoj sjednici, razmatrani su, te u skupštinsku proceduru upućeni, izvještaji o radu: Komisije za koncesije, Agencije za privatizaciju i Direkcije regionalnih cesta USK.

Danas je, sukladno odluci Vlade USK, objavljen konkurs za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona za akademsku 2015/2016 godinu.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti pripadnici boračkih populacija i djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida, demobiliziranog branioca, organizatora otpora, dobrovoljca, veterana i učesnika rata, kao i djeca umrlog demobiliziranog branioca, do navršene 25. godine života koji su redovni studenti na visokoškolskim ustanovama i koji su državljani BiH sa stalnim prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona i u općinama Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica u kontinuitetu najmanje godinu dana, kaže ministar za pitanja boraca i RVI u Vladi USK Abid Mulalić.

KOMENTARI:
Loading...