“Upotreba digitrona u nastavi matematike”tema je seminara održanog u JU „Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola“ u Bihaću.Seminar je poluradioničkog tipa, a prisustvovali su profesori matematike srednjih tehničkih škola sa područja USK-a. Cilj je utvrditi opravdanost i način primjene digitrona u nastavi.Ovo je još jedna od aktivnosti koju Pedagoški zavod USK –a, zajedno sa Udruženjem „Matematičara USK“, realizira.

Ova tema nije obećavala opsežnu raspravu jer su digitroni ili kalkulatori u osnovnim školama obično zabranjeni. Naime, učenje osnovnih računarskih operacija treba usvojiti do nivoa automatizma.U srednjim školama je,medjutim, nezamislivo obrađivati određene nastavne jedinice bez digitrona .I u ovom slučaju korištenje digitrona je ograničeno kako bi se sačuvalo aktivno učešće učenika tokom školskog sata.

Seminar je dio planske aktivnosti koju zajedno organiziraju Udruženje „Matematičara“ i Pedagoški zavod USK-a.Uskoro će uslijediti novo predavanje kojem će prisustvovati matematičari s federalnog i državnog nivoa. Iz Udruženja najavljuju i preuzimaje organizacije takmičenja iz matematike na USK-u, gdje će se federalno takmičenje iz matematike održati u Drugoj osnovnoj školi u Bosanskoj Krupi.

Realizacija ovakvih aktivnosti je od velikog značaja za naš kanton ali i olakšica za učenike koji predstavljaju Kanton u znanju iz matematike.

KOMENTARI:
Loading...