Prošle sedmice u organizaciji JP NP Una i WWF Adria održan je prvi FORUM za održivi turizam u 2016. godini. Osnivanje FORUMA NP Una obaveza je koja je proistekla iz nominacije Nacionalnog parka Una za „Charter for sustainable tourism“ (Europarc) i ta se aktivnost pokazala dobrom, kako za poduzeće NP Una tako i za sudionike FORUM-a.

Na FORUM-u u čijem je radu sudjelovalo preko 40 subjekata čije su djelatnost tj. aktivnost vezana za turizam, predstavljen je projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ odnosno terenski projekta „Una“. Prezentirane su aktivnosti koje će se naredne četiri godine provoditi na našem području sa krajnjim ciljem  održivog korištenje prirodnih resursa kao osnove za  društveni i gospodarski razvoj, uz povećanu odgovornost javnosti, institucija, organizacija civilnog društva i poslovnog sektora prema okolišu.

Između ostalog na FORUMU se govorilo o Strategiji održivog turizma i akcijskim planovima koji su definirani tom strategijom, mogućnostima revidiranja i poboljšanja aktivnosti, te narednim koracima u radu FORUMA.

Plan projekta za 2016. godinu je da FORUM preraste u legalno tijelo koje će raditi na  razvoju prepoznatljivog brenda turističke destinacije NP Una, te pružati kontinuiranu podršku svojim članicama u povećanju kvalitete postojećih i razvoju novih autohtonih proizvoda i usluga kroz primjenu novih znanja, tehnologija i standarda kvalitete u  cilju  razvoja destinacije na koju se domaći i strani gosti rado vraćaju.

KOMENTARI:
Loading...