Nakon što je Zvaod zdravstvenog osiguranja USK-a učinio dostupnim javnosti dokument iz kojeg se vidi da je pojedinim doktorima zabranjeno izdavanje tzv. zelenih recepata, jedan od njih, dr. Cerić Amir objavio je demant u kojem je ustvrdio da nema pravne osnove u propisima koje ZZO USK-a navodi, te da će pokrenuti spor kod nadležnog Suda.

Spor koji je najavljivan i pokrenut dobio je svoj epilog u kojem je općinski sud u Bihaću naložio Zavodu zdravstvenog osiguranja USK-a da odmah dozvoli dr Cerić Amiru iz Bihaća da propisuje recepte na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a.

KOMENTARI:
Loading...