Po ovom pitanju u našem prvom pisanju smo kontaktirali u općinu Cazin koji su nam u svome odgovoru naveli da navode koje isteče Obrt “MUŠIĆ-AP” se kategorički odbacuju, a u sadržaju koji nam je dostavila Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Cazin navodi se:

Navodi koje vam u svome dopisu ističe g. Mustafa Mušić su, prije svega klevete, a potom stavovi stranke koja nije ispoštovala obaveze preuzete ugovorom i manipulišući korisnicima svojih usluga (roditeljima učenika i samim učenicima) pokušava nastaviti svoje nezakonite radnje.

Obrt za prijevoz putnika AP Mušić u zadnjem javnom pozivu za dodjelu vanlinijskog saobraćaja nije ispunjavao uslovekoji su traženi javnim pozivom te na ovakav način, kao i u ranijem periodu, medijski i manipulirajući korisnicima svojih usluga, pokušava prikriti vlastite propuste, nezakonite radnje i krajnje loš pristup poslu, a izvršiti pritisak na organ uprave Općine Cazin da mu na nezakonit način omogući obavljanje vanlinijskog prijevoza putnika.

Sklopljeni ugovor, Obrt AP Mušić je konstantno kršio o čemu postoje zapisnici nadležne inspekcije i upozorenja na koja se oglušio, iako je cijelo vrijeme imao na raspolaganju i otvorenu komunikaciju s nadležnim službama općine Cazin.

Kršenje utvrđene putne relacije, primanje putnika koji to nisu, zaustavljanja na nepropisnim mjestima i sl. su primjedbe na koje mu se ukazivalo na vrijeme i za koje je imao pismena i usmena obraćanja s objašnjenjem o kakvim se kršenjima ugovora radi i kakve su posljedice predviđene ugovorom. Vlasnik Obrta AP Mušić je sve ignorirao, a u trenutku kada su primijenjene upravo zakonske odredbe na koje se poziva pokušao je izmanipulisati učenike i njihove roditelje s kojima je organizirao tzv. „proteste“ koji su opet bili mimo svih zakonskih normi.

Napominjemo da Obrt za prijevoz putnika AP Mušić, koji u svome dopisu tvrdi da Općina Cazin krši Zakon, spominjući pri tom vanlinijski prijevoz učenika u MZ Polje koji je po istom principu kao i Obrtu AP Mušić, dodijeljen preduzeću„Veladžić d.o.o.“, ne raspolaže nikakvim zakonskim argumentima s obzirom da se radi o proceduri u koju je uvid transparentan i omogućen svakom građaninu.

Riječ je o neutemeljenoj dnevno- političkoj objedi s kojom Obrt AP Mušić nastoji na još jedan način izmanipulisatijavnost i skrenuti pažnju sa vlastitih poslovnih propusta. Sve navode potvrđujemo priloženom dokumentacijom iz koje se jasno može uvidjeti da je riječ o službenom postupku koji je izvršen isključivo na osnovu naših zakonskih obaveza i u djelokrugu rada naših službi.

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Cazin

music_prevoz_opcina_1

KOMENTARI:
Loading...