U subotu, 14. maja 2016. godine, će se održati druženje veterana povodom obilježavanja godišnjice osnivanja IDČ-a, jedne od najmlađih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

IDČ 5. korpusa najmlađi je sastav u jedinicama 5. korpusa. Jedinica je učestvovala u svim većim bitkama, od oslobađanja Sokoca, Velike Kladuše,Breze pa do završnih operacija u Sanskom Mostu. Kako je bila prištapska jedinica komande 5. korpusa, nije imala svoju zonu odgovornosti te je po potrebi bila angažovana na svim ratištima.

U oslobodilačkom ratu nagrađivana je više puta visokim ratnim priznanjima (“Zlatni ljiljan”, “Srebreni štit”), a od osnivanja do završetka rata poginula su 25 pripadnika IDČ 5.korpusa, među kojima i ratni heroj, nosilac najvećeg ratnog priznanja – “Zlatnog ljiljana” – komandir jedinice Jasmin Kulenović- Havarija.

Život za slobodu, pored komadira Kulenovića , dala su i tri komandira voda, a mnogi pripadnici jedinice su teže i lakše ranjeni.

Riječi veterana ove jedinice jesu te da su ponosni što su bili dio ove jedinice a ovim putem pozivaju porodice svih poginulih i ranjenih boraca IDČ-a “Havarija” na svečano druženje koje će se održati 14. maja 2016. godine.

KOMENTARI:
Loading...