Izvještajno – prognozna služna Kantona obavještava da je završetak zime i početak proljeća vrijeme kada voćari u svojim nasadima obavljaju zimsku ili ranoproljetnu rezidbu voćaka kao i zimsko ili ranoproljetno prskanje voćaka.

Zimsko prskanje voćaka i dvogodišnjih sorti malina tzv. plavo prskanje bakrenim preparatima u kombinaciji sa mineralnim uljima (Crveno i Modro ulje)  je glavna preventivna mjera kojom suzbijamo čitav niz bolesti i štetočina voćaka,  oslobađajući ih od prezimljujućih formi patogena u vrijeme mirovanja i pred samo kretanje vegetacije.

Stoga, potrebno je pratit bubrenje pupova kako se ne bi zakasnilo sa pravovremenom zaštitom i obavljanjem zimskog prskanja voćaka. Napominjemo da prilikom obavljanja tretmana, odnosno prilikom primjene zaštitnih sredstava u ovom periodu potrebno je  izvršiti tzv. kupanje voćaka sa gore navedenim uljima.

Tretiranje obaviti neposredno prije kiše kad se noćne temperature ne spuštaju ispod 0˚C a  dnevne moraju biti iznad 5˚C  kako bi zaštita bila uspješna.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju!

KOMENTARI:
Loading...