Zbog planiranih radova Elektroprijenosa BiH i podružnice „Elektrodistribucije“ Bihać na elektroenergetskim objektima doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima na području USK-a.

Dana 12. 08. 2016. godine

Od 10:00 do 11:00 sati trafo-područja: Handanagići, Ostrožac brdo 1 i 2, Durići, Ostrožac Centar i Škola, Prošići 1, 2 i 3, Ostrožac grad, GSM Repetitor Sedra, Sedra, Srbljani, Gnjilavac 1, 2 i 3, Durići, Delalići, Badići, Šukani, Tatari, Bajrići Skladište, GSM Gomila, Vodovod Sivići, Farma Musića Bare, Pilana Budo S, Donji Malići, Stijena 5 Ilijaševac, Bajrići, Zmajevac, Mehmedovići Podgredina, Stijena Vodovod Centar, Vilenjača Škola, Mehulići, Vilenjača Škola i Vodovod, Donji Nuhići, Podgredina 1 i 2, Sivići, Šolići, Donji Memići, Memića Brdo 1 i 2, Krehići Vodovod, Stijena 1, 2, 3 i 4, Hepići, Nuhići, Jakupovići, Miostrah 1, 2, 3, 4, 5 i 6, i GSM Miostrah, Ikanovići, Kličići, Herića Brdo, Polje 1 i 2, Selimovići, Brezik, Polje Vodovod, Čataci, Glogovac 1 i 2, Silići 1 i 2, Podgredina 1 i 2, Sivići, Šolići, Memića Brdo 1 i 2, Krehić Vodovod, Donji Memići, Vilenjača, Vilenjača – škola, Vodovod Mehulići, Poljane.

Dana 11. 08. 2016. godine

Od 09:00 do 12:00 sati za kupce trafopodručja Kolonija, Kostela, Pumpna stanica KOSTELA, Spahići, Jezero, Srbljani 1, Srbljani 2, Majanovići i Brkići.

Dana 12. i 13. 08. 2016. godine

Od 08:30 do 16:00 sati za kupce trafopodručja Lubarda 1 i Lubarda 2, Varoška Rijeka-Škola, Alidžići, Dančilovac, Kudelići, Veladžići, Eminići, VODOVOD MUSIĆI, VODOVOD LUBARDA, Tabakovići, Pašin brod 1 i 2, Malovan, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka i Lilići, a od 08:30 do 09:00 i od 15:30 do 16:00 sati BETONARA.

KOMENTARI:
Loading...