Zbog planiranih radova Podružnice „Elektrodistribucije“ Bihać i Elektroprijenosa BiH- Tj Bihać na elektroenergetskim objektima doći će do prekida u isporuci električne energije kupcima prema slijedećem rasporedu:

 

Velika Kladuša, 05.11.2019. godine

Od 09:00 do 15:00 sati za trafo područja: Kurtići, Donja Slapnica, Farma Donja Slapnica, Vodovod Slapnica, Todorovska Slapnica 1, 2, 3 i 4, Kokinovac, Donja Slapnica 2, Gornja Slapnica, Golubovići 1, 2 i 3, Čuturići, Todorovo 1 i 2, Mrcelji 1 i 2, i  Čelinja.

Bužim, 04.11.2019. godine

Od 09:00 do 16:00 sati trafo-područje: Isakovići – niskonaponski izlaz Ćatići;

Od 11:00 do 12:00 sati trafo-područja: Polje, Varešine, Kućni i Rudnik Mangana;

Od 12:00 do 13:00 sati trafo-područja: Kućni;

Od 13:00 do 14:00 sati trafo-područja: Dom Zdravlja i Velike Luke.

Bužim, 05.11.2019. godine

Od 10:00 do 11:00 sati za kupce trafopodručja:  Aleševići 1 i 2, Bezi, Ćosići, Brestovac, Betonara, Vodovod Mušići, Eminići, Abdići, Vodovod Lubarda, Tabakovići, Pašin Brod 1 i 2, Malovan, Lipa, Ćukovo, Bare, Elkasova Rijeka -Škola, Hilići, Varoška rijeka Škola, Dančilovac, Aldžići, Kudelići, Lubarda 1 i 2 i Veladžići;

Od 11:00 do 12:00 sati trafo-područja: Buteks, Sanitex, Abonus, Srednja Škola i Nanića Bare;

Od 12:00 do 13:00 sati trafo-područja: Zaradostovo 1, 2 i 3, Abazi, Bašići, Mašin, Isakovići Bućevci, Ravnice, Bućevci 1, Paun, Palijan, Đulići, Aličići, Mrazovac 1, 2, 3 i 4, Radoč-Vodovod, Ljubijankići, Radoč 1 i 2;

Od 13:00 do 14:00 sati trafo-područja: Kupusnica 1 i 2, Školska, Centar, PTT, Isakovići, Bag 1, 2 i 3, Pomajden, Mrazovo, Gornji Mulalići, Mulalići, Stari Grad, Dedići, Donji Brigovi, Casa Medica, Gornji Brigovi, Kaukovići, Hrgar, Kovačevići Brigovi, Mrkovine, Kov-Grad, Mahmića Most, Grošinac, Čava Škola, Dobro Selo, Čava 1, Čava-Zimonje, Suhodol, GSM Razvojna, Kovačevići 1 i 2, Velići, Trkačice, Mušići, Trkačice, Mahmići, Mušići, Emrići, Atajići, Muzaferovići, Hadžići, Tromeđa, Nihanovići, Vodovod Konjodor, Bapići, Pajalići, Konjodor-Veladžići, Konjodor 1, Kišmetovići, Pehlići, Jusići, Vodovod Pivnice, Kržalići i Haskići.

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

KOMENTARI:
Loading...