Općinsko vijeće općine Bužim je na svojoj redovnoj sjednici dalo saglasnost na Odluku o povećanju komunalnih usluga JKP „KOMB“ Bužim pa će građani već od mjeseca januara plaćati veću cijenu za odvoz smeća.  Mjesečna cijena usluge odvoza smeća od sada će se plaćati 9,00 KM sa PDV-om umjesto dosadašnjih 7,02 KM. Cijena za potrošnju vode je  ostala ista 1,89 KM po m3 sa PDV-om. Za povećanje cijene odveza smeća obrazloženje predlagača je da komunalno poduzeće od januara plaća  mjesečnu naknadu za odlaganje smeća na deponiji „Vlaški do“ i da je dosadašnja cijena najniža na USK-u navodeći primjer samo općine Bosanska Krupa.

Ipak, ono što je zanimljivo u cjenovniku komunalnog poduzeća su priključne takse. I dalje je priključak na vodovodnu mrežu najskuplji na Unsko sanskom kantonu i on je 1.200,00 KM, a vijećnici (čitaj SDA većina) nisu prihvatili amandman Kluba vijećnika A-SDA o izjednačavanju prava boračkih kategorija koji su po Zakonu o dopunskim pravima boraca oslobođeni plaćanja priključka vode kada to pravo ostvaruju prvi put. Tako su oni koji nam često sole pamet i pričaju o borcima i njihovoj patnji ostali gluhi na amandman koji bi samo stavio naše boračke kategorije u istu poziciju sa svim drugim na Unsko sanskom kantonu. Jedno kaže Zakon, drugo donosi vijeće, a na kraju po džepu onih koji su i najviše zaslužni za odbranu ove države. Toliko o patriotizmu.

Što se tiče cijene vode malo smo istraživali i došli do nevjerovatnog zaključka da plaćamo najvišu cijenu za jedan m3 vode u užem i širem okruženju. U Bihaću cijena m3 vode je 1,19 KM, u Mostaru 1,27, u Sarajevu 1,22 i u Tuzli 1,59. Zanimljivo zvuči činjenica da je m3 vode u Zagrebu 1,21 KM (4,68 kuna), a u Ljubljani 0,89 KM.  Nismo provjerili cijenu vode u Londonu ili Vašingtonu ali vjerujemo da je bar malo jeftinija od ove koju nam šalju sa izvorišta Musići.

I tako nam komunalno umjesto pravljenja ušteda u administraciji i smanjenja ukupnih troškova poslovanja, detaljne analize i naplate starih potraživanja   sav teret prebaci na potrošače  i korsnike usluga komunalnog poduzeća. Uz najavljenjo poskupljenje električne energije i komunalno ide u korak sa vremenom i krizom. Naravno, sve će iz svog sve tanjeg džepa platiti građani.

KOMENTARI:
Loading...