Pred prvostepenim vijećem kojim je predsjedavala sudja Jasminka Krabegović danas je nastavljen  glavni pretres  protiv Hasiba Ćehića, koji je optužen za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Hasibu Ćehiću, zvanom Siban, stavlja na teret da je za vrijeme sukoba 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i tzv. Narodne odbrane tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna,  kao pripadnik Narodne odbrane u mjestu Pećigrad u općini Cazin i mjestu Zagrad općina Velika Kladuša, u julu 1994.godine fizički maltretirao i zlostavljao pet pripadnika Vojne policije 5. korpusa, koji su bili ratni zarobljenici.

Svjedoci Ahmet Karabegović, Mersad Ružnjić i Meho Selimović tokom današnjeg suđenja su potvrdili da su sa još dva suborca bilizarobljeni polovinom 1995. godine od strane Narodne odbrane na brdu Mrija kod Vrnograča.

Nakon zarobljavanja prebačenu su u Veliku Kladušu u mjesto Zagrad.Tokom sprovođena više puta su bili premlaćivani od strane većeg broja osoba od kojih se najčešće spominju Hasan konobar  i Armin Ajdinović. Po dolazku  u Zagrad odvedeni su jednu kuću na sprat koja je imala dvije prostorije  i hodnik. Jedna je bila radna prostorija za Vojnu policiju, a u drugu su bili smješteni oni.

Nakon kraćeg boravka u toj prostoriji izvođeni su jedan po jedan na ispitivanje. Karabegović je kazao da je u prostoriji za ispitivanje prepoznao Hasana konobara i Armin Ajdinović, a da je pored njih sjedio markantan čovjek sa brkovima  koji je bio u maskirnoj uniformi vojske SAO Krajine.

Kako je Karabegović  kazao, taj čovjek je usta i pitao ga za familiju, a nakon toga i znaš li ti ko sam ja? Pošto je Karabegović rekao da ga ne zna, on mu je prišao i rekao, sad ćeš upoznati ko je Hasib Ćehić i počeo ga tući šakama po glavi.

Primivši više udaraca Karabegović je izgubio svijest. Nakon što se probudio vidio je da se nalazi u prostoriji sa ostalim zarobljenicima.

Karabegović je potvrdio da je kasnije od policajaca koji su ih čuvali također čuo da se taj markantni čovjek sa brkovima zove Hasib Ćehić zvani Siban. Svjedok Karabegović prepoznao je Hasiba Ćehića i danas u sudnici.

U svojim svjedočenjima  Ružnjić Mersad i Meho Selimović potvrdili su većinu navoda i činjenica koje je ranije iznio Krabegović.

Nastavak  glavnog pretresa zakazan je za 15. oktobar  kada bi trebala biti saslušana još četiri svjedoka.

 

KOMENTARI:
Loading...