Prekategorizacija GP Kordunski Ljeskovac-Tržačka Raštela za međunarodni promet putnika usvojena je na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Općina Cazin je ovo pitanje pokrenula prije deset godina.

Zahvaljujući toj inicijativi, ovaj granični prijelaz uvršten je u međunarodne sporazume potpisane između BiH i Hrvatske. Radovi su odavno BILI u toku, ali samo sa hrvatske strane. No i tome je došao kraj. Na fotografijama u prilogu, koje Vam donosi portal Cazin.NET, pogledajte kako danas izgleda ovaj GP.

Početkom marta slijedi i prezentacija finalnog izvještaja za prekategorizaciju GP Tržačka Raštela.

Otvaranje ovog prijelaza doprinijelo bi razvoju pograničnog područja sa obje strane granice u ekonomskom i turističkom smislu. Značilo bi to više turista na realiciji Plitvička jezera – NP Una, bolju povezanost Bihaća i Zagreba, ali i revitalizaciju Lječilišta Gata. Uz to, znatno rasterećeniji bi bili prijelazi Izačić i Maljevac.

KOMENTARI:
Loading...