Načelnicima 18 općina s područja sjevero zapadne Bosne i Hercegovine danas je prezentiran Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja- MEG. Riječ je o novoj inicijativi u oblasti lokalnog razvoja koju finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda- UNDP. Cilj projekta je podržati decentralizaciju i lokalnu samoupravu u BiH, unaprijediti održivo i pravično pružanje lokalnih usluga i doprinijeti širenju mogućnosti ekonomskog razvoja . Po riječima Srećka Bajića (UNDP) predviđeno je da se projekat realizira kao dvanaestogodišnja inicijativa u tri faze. –„Očekujemo da će u toku ove godine biti poznati svi elementi ovog projekta kako bi smo već u narednoj godini počeli implementaciju njegove prve faze“, kazao je.

Prva projektna faza će obuhvatiti rad sa ključnom grupom od 18 jedinica lokalne samouprave iz dva geografska klastera, a koje će biti izabrane između 30 potencijalnih općina. Ukupni preliminarni projektni budžet iznosi 11.993.022 švicarskih franaka. -„U ranijim razgovorima sa švicarskim ambasadorom i predstavnicima Švicarske agencije za razvoj, isticali smo potrebu da se u budućem radu fokusiramo na pitanja ekonomskog i privrednog razvoja te pitanjima vodosnabdijevanja, odnosno da napravimo iskorak u kvalitetnom upravljanju vodovodnim i kanalizacionim sistemima. Smatram da su ove oblasti u prezentiranom projektu kvalitetno obuhvaćene i da je u pitanju jedna dobra prilika koju trebamo iskoristiti“, rekao je načelnik općine Cazin mr. Nermin Ogrešević. Općina Cazin u proteklom je periodu realizirala čitav niz dobrih projekata u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i UNDP-om te razvila dobru saradnju koja će biti dobar temelj i za naredne slične projekte.

KOMENTARI:
Loading...