25.4 C
Bosanska Krupa
Subota, 19 Juna, 2021

Na današnjoj sjednici Vlade USK-a usvojena i Odluka o programu utroška sredstva – grant za sport 2021.god.P

Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, između stalog,  na prijedlog Almina Hopovca, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta usvojena je odluka o  Kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu za oblast kulture putem ovog Ministarstva.

Sukladno odredbama Zakona o kulturi predviđena je stopa izdvajanja sredstava za oblast kulture od 0,7% od ostvarenih poreskih prihoda Budžeta kantona u tekućoj godini. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu kroz grant za kulturu planirana su sredstva u iznosu od 90.000 KM,  a  Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona, propisano je da se ova sredstva dodjeljuju putem javnog poziva po utvrđenim kriterijima koje na prijedlog resornog ministarstva, donosi Vlada.

Po usvajanju ove odluke sad slijedi raspisivanje Javnog poziva za odabir programa i projekata a nakon provedene procedure Ministarstvo će uputiti Vladi Unsko-sanskog kantona  odluku o usvajanju programa utroška raspodjele  sredstava.  Odlukom o kriterijima i postupku dodjele sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko sanskog kantona za 2021. godinu za oblast kulture putem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona  utvrđeni su  kriteriji za utrošak sredstava tekućih grantova odobrenih u Budžetu Unsko-sanskog kantona, način podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava, način dodjele i doznačavanja sredstava, način izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava i nadzor nad utroškom sredstava.

Krajnji korisnici sredstava po ovoj Odluci su umjetničke organizacije, ustanove i udruženja, fondacije i nositelji programa i projekata u kulturi registrirani za obavljanje djelatnosti u oblasti kulture na području Unsko-sanskog kantona, te pojedinci nositelji programa i projekata u oblasti kulture na području kantona, obrazložio je ministar Hopovac.

Na sjednici je danas usvojena  i  Odluka o programu utroška sredstava – grant za sport za 2021.godinu.

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta odobrena su sredstva granta za sport u iznosu od 850.000,00 KM. Odredbama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu  utvrđeno je da se sredstva  granta  za sport koriste na osnovu programa koje donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstava a nadležni korisnici budžetskih sredstava predlažu Vladi programe utroška sredstava.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci