Na današnji dan, 1995. godine, jedinice 501. i 510. viteške brdske brigade oslobodile su Ključ.

Operacija “SANA 95” započela je 13. septembra 1995 godine. Po naređenju komandanta Petog korpusa generala Atifa Dudakovića, nakon oslobođenja Bosanskog Petrovca, pripadnici 501. brigade su se 15. septembra uputili pravcem  Bravsko – Velagići – Ključ, a na tom putu su im se, u popodnevnim satima, pridružili i pripadnici 510. brigade.

U pohodu je oslobođeno i niz sela među kojima su Smoljani, Kecmani, Grbići, Donji Kupljuh, Bulenača, Kovačevići, Lazarevići i Drinić. Uz podršku 9 oklopnih vozila pripadnici 501. i 510. brigade su brzo razbijali redove Vojske Republike Srpske.

Nakon žestokih borbi koje su vođene na Laništu, na Velagićima i  Pudin Hanu, oko 21.00 sati, jedinice 501. i 510. brdske brigade pobjedonosno ulaze u Ključ.

Ključ su oslobodile, a kasnije odbranile jedinice 5. i 7. Korpusa AR BiH.

Samo pripadnici 501. brigade su na svom pohodu prema Ključu zarobili 8 tenkova, 10 samohodnih vozila, cisteru, 30 motornih vozila, te uništili jedan BOV. Vremena za slavlje nije bilo, jer je već narednog dana u jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada krenula ka Sanskom Mostu.

U donjim Ramićima razbijena je četnička Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, a nakon njihovog oslobođanja na red je došlo i Vrhpolje. Ključko – Sanski borci pobjedonosno su se vraćali u svoj zavičaj.  Bježeći od Armije BiH koja se približavala Sanskom Mostu, četnici su minirali most na rijeci Sani izmedu Tomine i Vrhpolja pokušavajući tako zaustaviti našu vojsku, no ofanzivna djelovanja naše armije odvijala su se prema planu i neprijatelj je bio prinuđen na povlačenje.

Veliki udio u ovom napredovanju naših snaga dali su artiljerci Petog korpusa. Neposredno nakon oslobođanja grada, iz drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe, pristigli su i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBiH. U ovim borbama pripadnici A RBiH su imali 11 poginulih i 21 ranjenog borca.

Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza.

U Ključu će se danas na prigodan način obilježiti i godišnjica oslobođenja. Dan kada su jedinice Petog i Sedmog korpusa Armije RBiH oslobodile ovaj grad.

U jutarnjim satima organizovana je biciklistička vožnja članova rekreativno biciklističkog kluba „Fantek“ na relaciji Bihać-Ključ.

Proslava najznačajnijeg datuma za općinu Ključ biti će organizovana na Trgu Alije Izetbegovića uz obraćanje domaćina načelnika Nedžada Zukanovića, te mnogobrojnih zvanica nakon čega će biti upriličen i bogat kulturno-zabavni program.

KOMENTARI:
Loading...