– Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti, prema mišljenju ministra unutrašnjih poslova USK, Nermina Kljajića, ne shvataju ozbiljnost situacije na našem području , kada su migranti u pitanju.

 

Iako im je Operativna grupa za nadzor migrantske krize , uputila zahtjev da se u roku 10 dana, očituju o preuzimanju prihvatnih centara i uvođenju kućnog reda, odgovor još nije stigao.

Zbog toga je jutros održan sastanak sa svim ovdašnjim autoprijevoznicima, kako bi se utvrdili njihovi raspoloživi kapaciteti i krenulo u zatvaranje migrantskih centara, te prebacivanje migranata u centre pod ingerencijom Ministarstva sigurnosti.

O sigurnosti u prihvatnim centrima na području USK, brinu se zaštitarske kuće , sa nedovoljnim brojem zaštitara. Dovoljno govori podatak, da je u BIRI, na dvije hiljade ljudi raspoređeno svega devet zaštitarskih lica.

Očito je da nema kontrole nad ulascima i izlascima migranata,  što zahtjeva jasna pravila , ko upravlja centrom i ko u njima održava red, kako prenosi RTV USK.

Na premještaj migranata u registrirane prihvatne centre su se odlučili,  jer reakcije viših nivoa vlasti uopće nema. Još veći problem je taj što je na pomolu proljeće, kada se očekuje pojačan val dolaska migranata u naš kanton.

KOMENTARI:
Loading...