PLOD Centar je danas u Kostelskom buku organizirao sastanku na temu „Mogućnosti unaprijeđenja konkurentnosti radne snage u USK“ i to u sklopu projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage u USK“ kojeg implementira uz podršku Razvojnog fonda CREDO.

Cilj današnjeg sastanka je bio da se analizira stanje aktuelnih trendova u oblasti razvoja radne snage i trenutno stanje u oblasti metaloprerade i drvnoprerade, kao i da se identifikuju mjere za razvoj radne snage. PLOD Centar je na sastanku predstaviti prijedlog kontinuiranog procesa prikupljanja i obrade podataka neophodnih za kreiranje i provođenje mjera za razvoj radne snage u općinama USK. Pored predstavnika metelaoprterađivačkih i drvnoprerađivačkih preduzeća, općina USK i Tehničkog fakulteta na ovom sastanku su učešće uzeli i predstavnici Zavoda za zapošljavanje USK radi predstavljanja aktivnih i planiranih mjera podrške privatnom sektoru.

Sastanak je završen sa jedinstvenim zaključcima da će svi predstavnici navedenih institucija sklopiti partnerstvo i u suradnji sa PLOD Centrom učestvovati u kreiranju i implementaciji komplementarnih programa obuke radne snage. PLOD Centar će uključiti predstavnike prisutnih institucija  u proces implementacije projekta „Povećanje konkurentnosti radne snage u USK“ , te će im dostaviti prijedlog za uspostavu sistema za periodično prikupljanje i obradu podataka, radi praćenja potreba privatnog sektora.

Već u prvoj fazi projekta PLOD Centar će podržati minimalno deset preduzeća sa područja USK iz sektora metaloprerade i drvnoprerade.

KOMENTARI:
Loading...