28.6 C
Bosanska Krupa
Subota | 25. Juna 2022.

Mladi u USK između ostanka, opstanka i odlaska

- Oglas-

Više od 150.000 mladih ljudi, što je skoro 10.000 osoba godišnje, u poslijeratnim godinama napustilo je BiH. U nedostatku posla, mnogobrojnima je granica izlaz iz beznađa, dok oni drugi prkose odlasku radeći na projektima samozapošljavanja i pokretanja vlastitog biznisa. U tome im podršku pružaju brojni projekti, koji su im novčani oslonac na tom putu. Na tom putu i ove godine Vlada USK, namijenila je 100.000 maraka za te namjene koje će utrošiti 34 udruženja koja okupljaju mlade i promoviraju njihov društveni aktivizam.

Zakon o mladima i strategija koja tretira ovu populaciju ponudili su osnovne smjernice vođenja politike za malde. Zahtijeva to i značajnija financijska sredstva kako bi im se pružila potrebna pažnja.

Strategija za dvogodišnji period usvojena u martu ove godine obavezala je i USK da izdvoji više sredstava u te namjene. Za aktivizam mladih, iz kantonalne kase ove godine dodijeliće se 100 hiljada maraka za 34 projekta i isti broj udruženja koji mlade potiču na aktivizam i zapošljavanje.

Dodijeljena sredstva, trebala bi se utrošiti na ispunjavanje ciljeva koje je predvidjela Strategija. Prilikom podnošenja zahtjeva, aplikantima je skrenuta pažnja da njihovi projekti moraju polučiti rezultat u aktivnostima kojih su se slovom zakona obavezali, a tiču se strateškog opredjeljenja USK za mlade.

Praksu iz ranijih godina, kada su se sredstva djelimično i u većini slučajeva trošila za nabavku kancelarijskog namještaja, troškove interneta i telefona, a rijetko za ono za šta su namijenjena, trebao bi prekinuti dokument na koji su se svojim potpisom obavezale sve strane. Tome će doprinijeti i kontrola utroška sredstava koja će uslijediti nakon konkretnih aktivnosti.

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci