Zahvaljujući kvalitetnoj aplikaciji na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja F BiH, općini Cazin su po prvi put nakon prošlogodišnjih poplava, odobrena sredstva za sanaciju nastalih šteta.

Tim povodom u kabinetu načelnika općine Cazin potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava za finansiranje dijela Programa sanacije prioritetnih klizišta na području općine Cazin za 2015.godinu.

– Projekat je prilično skroman sa sredstvima i njime su obuhvaćene četiri općini u BiH. Općina Cazin je ispunila uvjete po našim kriterijima i za sanaciju šteta, koje su uzrokovala klizišta, dodijeljeno je stotinu hiljada maraka 100.000 KM. Sigurno će biti nastavljena saradnja sa općinom Cazin i ja ću nastojati, da ona bude na nivou, kazao je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Ugovor o dodjeli sredstava iz „Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima -za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i kiša“ obuhvata još općine Maglaj, Sapna i Žepče.  – „Mi još uvijek imamo izazov sa klizištima i cijelo vrijeme radimo na tome, kako ublažiti i sanirati sve te probleme. Za nas je ovaj Ugovor bitan i to su sredstva, s kojima ćemo raditi sanaciju najugroženijih područja.

Raduje nas, što je resorno Federalno ministarstvo profesionalno pristupilo tretiranju svih aplikacija i što su prepoznali naš problem. To je ohrabrujući pristup i iskoristili smo priliku, da s ministrom razgovaramo i o drugim temama, te mogućnostima dalje saradnje“ -rekao je načelnik općine Cazin  Nermin Ogrešević (A –sda).

Na sastanku u Cazinu je naglašeno, da dolazak federalnog ministra na područje općine, kojoj su dodijeljena sredstva, predstavlja novinu koja zaslužuje podršku, jer je to znak dobre volje, da se stvarni problemi rješavaju u direktnom kontaktu sa lokalnim zajednicama.

KOMENTARI:
Loading...