Ministar građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša USK, Tahir Nuhić, boravio je u općini Sanski Most, gdje je održao radni sastanak sa općinskim načelnikom dr. Mustafom Avdagićem. Ovom prilikom razgovarano je zajedničkoj saradnji na realizaciji infrastrukturnih projekata iz obasti energetske efikasnosti.

Na sastanku održanom u zgradi Općine, ministar Tahir Nuhić upoznao je općinske zvaničnike o projektima koje Ministarstvo planira realizovati u toku ove godine. Poseban akcenat prilikom razgovora stavljen je na projekte vezane za unapređenje energetske efikasnosti, kroz sanaciju i adaptaciju školskih objekata na području općine. Konkretno, ovim projektom bila bi obuhvaćena Osnovna škola „Mahala“, koju su posjetili učesnici današnjeg sastanka, gdje su se na licu mjesta mogli uvjeriti u katastrofalno stanje u kojem se ovaj objekat nalazi. Kako nas je upoznao ministar Nuhić, ubrzo će uslijediti detaljan energetski pregled cijelog objekta, na osnovu čega će se krenuti u izradu projekte dokumentacije, kako bi se već ove godine započelo sa izvođenjem građevinskih radova.

Općinski načelnik Mustafa Avdagić istakao je opredijeljenost Općine za nastavkom aktivnosti na rekonstrukciji svih školskih objekata na području općine, koje će lokalna vlast provoditi zajedno sa nadležnim ministarstvom i UNDP-om.

Inače, Općina Sanski Most do sada je, zahvaljujući zajedničkoj saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, uspješno realizovala nekoliko infrastrukturnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti, čime su u velikoj mjeri poboljšani uslovi za rad u određenim javnim ustanovama koje su bile obuhvaćene pomenutim projektima.

KOMENTARI:
Loading...