Unsko-sanski kanton rijetko je mjesto gdje zvaničnici Vlade Republike Srpske dolaze u zvanične posjete. Posjete ove vrste, povratničkim općinama i mjestima sa većinskim Srpskim stanovništvom su sigurno učestalije kao ova današnja Bosanskom Petrovcu.
Međutim aktivnosti su usmjerene ka Driniću.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić održaće radne sastanke:
– u 11.00 časova sa rukovodstvom opštine,
– u 12.00 časova sa rukovodstvom Šumskog gazdinstva “Oštrelj”.

Opština Petrovac – Drinić je novonastala poslijeratna opština formirana nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma kao dio predratne opštine Bosanski Petrovac, ukupne površine 145 km2 i sa preko 2000 stanovnika.

KOMENTARI:
Loading...