Za razliku od prethodne školske godine kada su gotovo sve velikokladuške osnovne i srednje škola zabilježile povećanje broja učenika prvih razreda, ove školske 2015./2016. godine većina škola naše općine suočava se sa padom broja onih koji po prvi put sjedaju bilo u školske klupe osnovnih bilo srednjih škola.

Veći pad broja učenika prvih razreda u odnosu na prošlu, ove školske godine bilježi OŠ „25. novembar“ Velika Kladuša. U školske klupe ove škole po prvi put su sjela 62 prvačića, a što je u odnosu na školsku 2014. /2015. godinu manje za 30 učenika prvih razreda. Svoje osnovno obrazovanje u ovoj školi u školskoj 2015./2016. godini stiče ukupno 726 učenika. U Prvoj osnovnoj školi Velika Kladuša u školskoj 2015./2016. godini nastavni proces prati 668 učenika, od tog 80 prvačića, odnosno 20 prvačića manje nego prošle godine. Zabrinjavajuća je činjenica da u područnoj školi “Šiljkovača” nije upisan niti jedan prvačić, a nastava se odvija za samo pet učenika petog razreda.

I OŠ „Podzvizd“ je upisala manje prvačića nego prošle školske godine, tako da je svoje osnovno obrazovanje u ovoj školi započelo 80 učenika prvih razreda, a što je za osam prvačića manje nego prošle školske godine. Nastavni proces u ovoj školi prati ukupno 553 učenika. OŠ „Sead Ćehić“ Grahovo ove školske godine upisala je 36 prvačića i bilježi smanjenje prvačića već treću godinu zarednom. Školu pohađa ukupno 336 učenika.

OŠ „Vrnograč“ u školskoj 2015./2016. godini ima 44 učenika, odnosno15 učenika prvih razreda manje nego prošle školske godinu, jer je ove godine upisala 56 prvačića, a 557 učenika u ovoj školi stiče osnovno obrazovanje. OŠ „Todorovo“ u ovoj školskoj godini broji 44 prvačića, a što je za 13 učenika prvih razreda manje nego prošle školske godine. Školu pohađa 415 učenika.

I OŠ “Fadil Bilal” Šumatac” bilježi smanjenje i ukupnog broja učenika i broja prvačića. Školu pohađa 259 učenika, odnosno osam učenika manje nego prošle školske godine, a ukupno je 30 prvačića, odnosno četiri prvačića manje nego prošle školske godine. Gotovo jednak broj učenika prvih razreda kao i prethodne godine upisano je u OŠ „Donja Vidovska“ u čije je školske klupe po prvi put sjelo 28 prvačića. Ovo je ujedno i najmanji broj upisanih prvačića u osnovnim školama na području naše općine. Ova škola ima i najmanje učenika, ukupno 252 učenika.

Samo dvije velikokladuške osnovne škole bilježe povećanje broja prvačića. Tako OŠ „Crvarevac“ ove školske godine ima 71 prvačića, a što je za 13 učenika prvih razreda više nego prošle godine. Nastavni proces u školi prati 498 učenika. OŠ „Todorovska Slapnica“ upisala je 57 prvačića, što je za deset prvačića više nego prošle godine. 381 učenik pohađa ovu školu.

I velikokladuške srednje škole u školskoj 2015./2016. godini bilježe pad broja učenika prvih razreda. Prva srednja škola “Dr. Husein Džanić” i Druga srednja škola Velika Kladuša u odnosu na prošlu, ove školske godine upisale su po jedno odjeljenje učenika prvih razreda manje. Svoje srednjoškolsko obrazovanje u Prvoj srednjoj školi “Dr. Husein Džanić” stiče 550 učenika, a u Drugoj srednjoj školi 715 učenika. Isto tako i velikokladuška „Gimnazija“ je ove školske godine upisala jedno odjeljenje učenika prvih razreda manje nego prošle školske godine. U školskoj 2015./2016. godini u prvi razred “Gimnazije” upisan je 61 učenik, školu pohađa ukupno 267 učenika, a što je za 42 učenika manje nego prošle godine.

KOMENTARI:
Loading...